จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 อาคารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)