จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ (สค.) ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NOW 26 และหนังสือรับรองการขัดผลประโยชน์ฯ