ประกาศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย

ประกาศ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย
 

ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ บ้านราชวิถี
 

เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป
 

และ วันที่ 25 มกราคม 2561 ณ อาคารมหานครยิปซั่ม
 

เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป
 

เพื่อทำการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต
 

ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบเครือข่ายและเว็บไซต์ สค.ได้ในเวลาดังกล่าว
 

ขออภัยในความไม่สะดวก