จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจ

Tags

หนังสือรับรองการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมการจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ ยี่ห้อ Chevrolet รุ่น Optra หมายเลขทะเบียน สณ 9834 กทม.