ติดต่อ สค. ส่วนภูมิภาค

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น
497 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0 4324 3350
โทรสาร : 0 4334 2950
e-mail : Rattanapa2533@gmail.com
Website :-
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ
53 หมู่ที่ 3 ต. ทุ่งสว่าง อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 33270
โทรศัพท์ : 0 4582 6235, 0 4582 6236
โทรสาร : 0 4591 6551
อีเมล์ : ssk_center@hotmail.com
Website : www.sskwf.go.th
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
78/3 หมู่ที่ 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0 2583 8350, 0 2961 1882
โทรสาร : 0 2583 8350
อีเมล์ : women.trainingcenter@gmail.com
Website : www.women-trainingcenter.com
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี
104 หมู่ 3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 0 3824 1072, 0 3824 1766
โทรสาร : 0 3824 1766
อีเมล์ : -
Website : -
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
10 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 0 5372 3950
โทรสาร : 0 5395 8055
อีเมล์ : info@vtw-cr.go.th
Website : www.vtw-cr.go.th
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
140 หมู่ 6 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 0 5482 9734, 0 5482 9735
โทรสาร : 0 5482 9735
อีเมล์ : northwomen@yahoo.com
Website : www.northernwomen.go.th
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน
279 หมู่ 9 ต.ต้นธง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0 5309 2420
โทรสาร : 0 5309 2420
อีเมล์ : vtc072@gmail.com
Website : -
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา
590 หมู่ 11 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ : 0 7458 4111, 0 7458 4113
โทรสาร : 0 7458 4113
อีเมล์ : wfdc.songkhla@gmail.com
Website : www.southwomencenter.org

ติดต่อ สค.

24 สิงหาคม 2559 | 05 เมษายน 2561 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 288 View