ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ

Tags

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on Women : ACW) ครั้งที่ 16

การประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on Women : ACW) ครั้งที่ 16

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรม แมริออทรีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลีนบีช ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on Women : ACW) ครั้งที่ 16 ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดย นางพรสม เปาปราโมทย์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุมดังกล่าว ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงานด้านสตรีจาก 10 ประเทศอาเซียนเป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย โดยมีสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่เป็นเลขานุการการประชุม

รูปภาพเพิ่มเติม