รับสมัครงาน

รับสมัครงานที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ จังหวัดเชียงราย

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

เพื่อเลือกสรรเป็นพันกงานราชการทั่วไป (ส่วนภูมิภาค)

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)