ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร และใบสมัครตามลิงก์ด้านล่างนี้

>>ใบสมัคร<<

 

 

 QR Code

⬇⬇

ประชาสัมพันธ์

04 ธันวาคม 2563 | 04 ธันวาคม 2563 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 413 View