🌍 องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น ✋🏼 “วันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล”

 

>>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<<

 

ประชาสัมพันธ์

12 พศจิกายน 2563 | 01 มกราคม 2443 | นายกรณ์ณรัฐ ภัคสุรีกาญจน์ | 367 View