#เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมอาชีพ --->>>>#เรียนฟรี หลักสูตร 1 เดือน #รุ่นที่2 (150 ชั่วโมง) เรียนจบมีวุฒิบัตรมอบให้เป็นใบผ่านทางสมัครเข้าทำงานได้ง่ายๆ


 

📢📢#เปิดรับสมัครผู้สนใจฝึกอบรมอาชีพ 
--->>>>#เรียนฟรี หลักสูตร 1 เดือน #รุ่นที่2  (150 ชั่วโมง) 
เรียนจบมีวุฒิบัตรมอบให้เป็นใบผ่านทางสมัครเข้าทำงานได้ง่ายๆ
#สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ☎️โทร. 043 243 350 
👉เรียน (จันทร์ - ศุกร์) เวลา 08.00–16.30 น.
👫รับจำนวนจำกัดหลักสูตรละ 25 คน เท่านั้น!!! 
(คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ รับเพศชาย-หญิง เพศทางเลือก 
อายุ 15 ปี ขึ้นไป หรือผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ว่างงาน ผู้ด้อยโอกาส บุคคลทั่วไป
👉👉#เริ่มเรียน : วันที่ 6 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2564 
>>>>>>รับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
#สวัสดิการที่จะได้รับศูนย์ฯ ดังนี้
- วัสดุการฝึกอบรมฟรี
- ที่พักฟรี (สำหรับผู้หญิงเท่านั้น)
- อาหาร 3 มื้อ
- รักษาพยาบาลเบื้องต้น 
- ให้คำปรึกษา แนะแนวการมีงานทำ

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียนhttps://rattanapa.go.th/index.php?show=activity&file=detail&id=99

ประชาสัมพันธ์

07 พศจิกายน 2563 | 07 พศจิกายน 2563 | นางสาวรุ่งฤดี เภาพงษ์ | 76 View