🎍🎋 เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร 5 วัน หลักสูตร บายศรีในงานพิธี เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 🎍🎋

🎋เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าอบรมหลักสูตร 5 วัน
หลักสูตร บายศรีในงานพิธี
เริ่มเรียนระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563

สนใจสมัครได้ที่ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
โทร 053-723950 , 081-9616676
094-5629615 ครูกฤต ครูประจำหลักสูตร

สมัครออนไลน์ได้ที่
http://www.vtw-cr.go.th/register.php  

เอกสารที่ต้องใช้
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 ใบ
- บัตรประชาชน
- ทะเบียนบ้าน

ประชาสัมพันธ์

02 พศจิกายน 2563 | 02 พศจิกายน 2563 | นายกรณ์ณรัฐ ภัคสุรีกาญจน์ | 175 View