📢📢เรียนฟรี (เสาร์-อาทิตย์) ทักษะดีมีอาชีพ ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน "หลักสูตรปักผ้าด้นมือ” 🌾👜👝🎒 หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (120 ชั่วโมง)

📢📢เรียนฟรี (เสาร์-อาทิตย์) ทักษะดีมีอาชีพ ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน

"หลักสูตรปักผ้าด้นมือ” 🌾👜👝🎒

หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (120 ชั่วโมง)

สร้างสรรค์อาชีพ ตามแนวชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

👉เรียน(เสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00–16.00 น.

👫รับจำนวนจำกัดรุ่นละ 15 - 20 คน (คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ รับเพศชาย-หญิง เพศทางเลือก อายุ15 ขึ้นไป ต้องเป็นผู้ประสบปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19, ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ว่างงาน เพิ่มทักษะ ผู้ด้อยโอกาส และเป็นผู้ไม่มีรายได้ประจำ)

👉เปิดเรียน : วันที่ 7 พ.ย. 63 – 20 ม.ค. 64

รับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

🛌🍛👕💊สวัสดิการที่จะได้รับศูนย์ฯ ดังนี้

- วัสดุการฝึกอบรมฟรี

- ที่พักฟรี (สำหรับผู้หญิงเท่านั้น)

- อาหาร 3 มื้อ

- รักษาพยาบาลเบื้องต้น (ห้องพยาบาล)

- ให้คำปรึกษา แนะแนวการมีงานทำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

📞โทร. 053 – 092420 ต่อ 24 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

📱สมัครทางไลน์ ตามลิงค์นี้นะครับ https://line.me/R/ti/g/cIeE9o5w_K แจ้ง ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อกลับเท่านั้น เจ้าหน้าที่จะโทรติดต่อกลับเพื่อแจ้งยืนยันตามลำดับ

📑สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2RTKPtA

🖥️สมัครเรียนออนไลน์ http://www.dwf72.go.th/formregister.php

>>>>>อ่านเพิ่มเติม<<<<<

ประชาสัมพันธ์

27 ตุลาคม 2563 | 03 พศจิกายน 2563 | นายกรณ์ณรัฐ ภัคสุรีกาญจน์ | 163 View