ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบสำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ป๊อปอัพ

21 ตุลาคม 2563 | 21 ตุลาคม 2563 | นายกลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สค. | 695 View