รับสมัคร หลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์ (1เดือน)

รับสมัคร หลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์ (1เดือน)

รายวิชาในหลักสูตร
- การทำบายศรีในงานพิธีและงานใบตองอื่นๆ
- การทำเครื่องแขวนดอกไม้และการร้อยมาลัย
- การทำดอกไม้ประิษฐ์
- การจัดดอกไม้

เริ่มเรียน 1 พ.ย. - 30 พ.ย.2563 
โทร 053-723950 หรือ 081-9616676
094-5629615 (ครูธนกฤต ครูประจำหลักสูตร )

ประชาสัมพันธ์

19 ตุลาคม 2563 | 19 ตุลาคม 2563 | นายกรณ์ณรัฐ ภัคสุรีกาญจน์ | 194 View