จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจ

Tags

หนังสือรับรองการจัดจ้างรถตู้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าผ่านทางพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง